Czy warto wypełniać opony azotem?

Od początku lat sześćdziesiątych laboratoria producentów ogumienia oraz niezależne instytucje badawcze prowadziły badania nad zagadnieniem wpływu medium wypełniającego oponę na jej zużycie. Już wtedy wyniki przeprowadzanych prób potwierdziły techniczno-ekonomiczną zasadność stosowania azotu. Wówczas też wprowadzono pompowanie azotem w kołach pojazdów pracujących w najcięższych warunkach: w przemyśle wydobywczym w przemyśle lotniczym w transporcie towarów palnych i niebezpiecznych w sportach samochodowych (Formuła 1) Za stosowaniem azotu jako medium do pompowania…